testlaboratorium

Vort topmoderne og veludstyrede testlaboratorium står altid til rådighed for forskellige forsøg og test.

 

Alle test og forsøg dokumenteres i form af billeder, udskrifter og rapporter.

 

 

Vi kan udføre sammenlignende slidtest på såvel forskellige typer som forskellige fabrikater blæsemiddel.

Få lavet en sigteanalyse af blæsemidlet.

Det kan være nykorn af forskellige fabrikater eller af driftsblandingen,

affaldet fra vindsigten eller filteraffaldet fra dit anlæg.

Sigteprøver kan sendes i posten til os og efterfølgende sender vi testresultatet sammen med vore kommentarer.

 

Sigteanalyser udføres i henhold til ISO 11125-1 og -2, jævnfør Dansk Standard, på Ø200 mm. sigtepander.

 

Ruhedsmålinger kan udføres på vort

eget laboratorium

eller direkte ved anlægget.

Dokumentation i form af udskrift

fra instrumentet.

Få lavet lavet digitale microskop-foto af overfladen

på emnerne.

Det viser eventuelle fejl,

uregelmæssigheder eller urenheder.

Vi kan lave farvebilleder med forstørrelse helt op til

200 gange i højopløsning.

(9,0 mio. pixel)

PRØVERENSNING

 

Vi kan tilbyde prøverensning af emner på forskellige typer slyngrensere,

som hængebane-, rullebane- og tromlebåndsslyngrensere samt fristråleanlæg.

 

Alle prøverensninger kan udføres med forskelligt blæsemiddel.

_____________________________

SurfaceTechnic ApS.

Telefon 70 238 338

Copyright © All Rights Reserved

 

Siden er optimeret for mobilvisning