IMG_8250 (2)

Service 24-7

Den bedste udnyttelse på dine maskiner, får du ved at have en service 24-7 aftale med SurfaceTechnic ApS.

Du minimerer antallet af dyre produktionsstop og forøger både effektivitet, kapacitet og indtjening.

 

Vores kompetente serviceteam udfører inspektion og service på alle typer og fabrikater af anlæg til slyngrensning, sandblæsning og lakering.

Gennem mange års erfaring og efteruddannelse, har vi opnået stor viden omkring alle de forskellige maskintyper.

Få et komplet overblik over dit anlægs driftstilstand og udnyttelsesgrad.

 

Forebyggende vedligehold af høj kvalitet, giver dig mest mulig sikkerhed for at undgå et dyrt driftsstop på det værste tidspunkt.

Med regelmæssige og planlagte eftersyn af dine maskiner er du sikker på, at alle delene på dine maskiner jævnligt bliver efterset, justeret, optimeret eller udskiftet.

 

Service 24-7 aftalen bliver tilpasset for hver maskine og dine behov for driften.

Alle vedligeholdsopgaver på maskinen bliver skemalagt efter driftstimer, så det også er klart hvad der forventes at operatøren foretager sig af vedligehold på maskinen.

Vi aftaler herudfra antallet af planlagte serviceeftersyn og arbejdsopgaverne i aftalen efter jeres behov.

 

Efter hvert serviceeftersyn, udleverer vi en rapport over maskinens tilstand og de arbejdsopgaver der er udført.

Der følger også en vurdering af alle sliddele samt et tilbud over de dele, der bør skiftes.

 

I forbindelse med aftalens indgåelse oprettes en reservedelspakke, så alle sliddele er ved hånden, når de skal bruges.

 

Servicen er tilpasset de forskellige maskintyper og driftskonditioner, så det kan variere fra en til to gange årligt til en månedlig service.

 

En aftale om en behovstilpasset service giver også rabat på tilkald såfremt der, mod forventning, skulle opstå nedbrud på anlægget.

 

Lad os give et tilbud på den mest optimale servicering af dit anlæg!