20230829_111720 - Kopi

Testlaboratorium

Vort topmoderne og veludstyrede testlaboratorium står altid til rådighed for forskellige forsøg og test. Alle test og forsøg dokumenteres i form af billeder, udskrifter og rapporter.

Få lavet en sigteanalyse af blæsemidlet. Det kan være nykorn af forskellige fabrikater eller af driftsblandingen, affaldet fra vindsigten eller filteraffaldet fra dit anlæg. Sigteprøver kan sendes i posten til os og efterfølgende sender vi testresultatet sammen med vore kommentarer. Sigteanalyser udføres i henhold til ISO 11125-1 og -2, jævnfør Dansk Standard, på Ø200 mm. sigtepander.

Få lavet lavet digitale microskop-foto af overfladen på emnerne. Det viser eventuelle fejl, uregelmæssigheder eller urenheder. Vi kan lave farvebilleder med forstørrelse helt op til 200 gange i højopløsning. (9,0 mio. pixel)

 

 

 

Vi kan tilbyde prøverensning af emner på forskellige typer slyngrensere,

som hængebane-, rullebane- og tromlebåndsslyngrensere samt fristråleanlæg.

Alle prøverensninger kan udføres med forskelligt blæsemiddel.

Vi kan udføre sammenlignende slidtest på såvel forskellige typer som forskellige fabrikater blæsemiddel.

 

Ruhedsmålinger kan udføres på vort eget laboratorium eller direkte ved anlægget. Dokumentation i form af udskrift fra instrumentet.