20230829_111720 - Kopi

Uddannelse & Kurser

En grundlæggende viden omkring maskinerne og udstyrets funktion er vigtig for en optimal og økonomisk drift af virksomhedens produktion.

Vi tilbyder bl.a. følgende:

- Operatørkurser, hvor deltagerne får kendskab til, hvordan netop jeres udstyr og blæsemidler kan udnyttes optimalt. Blandt andet gennemgås hvordan strålebilledets indstilling og vindsigtens justering har afgørende betydning for renseresultatet.

- Reparatørkurser, hvor deltagerne bliver grundigt oplært i reparationer, udskiftning af sliddele, service og justering af anlægget.

- Oplæringskurser, hvor deltagerne bliver, såvel teoretisk som praktisk, introduceret til den nye maskine, det nye blæsemiddel, det ombyggede anlæg, osv..  Således at det er muligt at undgå dyre misforståelser og fejlbetjeninger.

- Specifikke kundetilpassede kurser som f.eks. ruhedsmålinger, sigteanalyser, overfladekendskab, rette blæsemiddel til opgaven, m.v., alt efter jeres ønske.

De enkelte kurser tager altid udgangspunkt i netop jeres behov og anlæg.

Der er ikke fra vores side krav om et bestemt deltagerantal.

Vi laver kurser som intensive kurser med 1 eller 2 deltagere og op til store arrangementer med mange deltagere.

Vi medbringer gerne projektor og andet materiale, såfremt dette ikke er tilgængeligt på stedet.

Under kurserne vil det anvendte materiale blive udleveret til deltagerne og der er altid god tid til uddybning og diskussion af de forskellige punkter. Således går alle deltagerne fra kurset med et stort udbytte.

Kontakt os - og lad os hjælpe dig med at højne din virksomheds kvalitet og rentabilitet via et loyalt, seriøst og professionelt samarbejde - også på dette punkt.