20230829_111720 - Kopi

Blæsemiddel additiv

Er problemet at emnerne er fugtige, olierede eller fedtede?

Vi kan levere et mineralsk additiv specielt fremstillet for tilsætning til blæsemidlet i slyngrensere og sandblæsningsanlæg. Organisk og uorganisk overfladeforurening på såvel emner som blæsemidlet bliver derved fjernet.

Additivet er et lyst granulat, som leveres i plastsække og som kan tilsættes manuelt direkte i maskinen eller vindsigten.

Ved opstart af anvendelsen af additivet bør man starte med en lille dossering og så gradvist øge mængden indtil det ønskede resultat er opnået.

Vær forsigtig med ikke at tilsætte for store mængder additiv af gangen, idet for store mængder i blæsemidlet, på visse maskiner, kan bevirke at additivet suges med over i filteret.

Kontakt os gerne for yderligere informationer samt råd og vejledning omkring anvendelsen i Deres anlæg.

Additivet kan også anvendes i fristråleanlæg.

Vi kan også levere automatiske dosseringsanlæg til montering på slyngrensere og fristråleanlæg, således tilsætningen foregår automatisk, specifik baseret på driften.